Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Olvasó, Résztvevő!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázás esetén, a kapcsolattartáskor, honlapunk látogatásakor és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!

Az adatok kezelője a Fagyott V
ilág Egyesület
1147 Budapest, Balázs u. 70
Az egyesületet adószáma:
nyilvántartási száma: 

Amikor egyesületünkkel:

– szerződik,
– kapcsolatba lép velünk
– rendezvényünkön vesz részt
– honlapunkat böngészi

előfordul, hogy személyes adatait kezeljük. Az egyes adatkezelésekről ezen tájékoztatóban bővebben olvashat. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás nyújtása, a számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok:
A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a szerződés dátuma, a szerződés tárgya, szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja. Az adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás
A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a szerződés dátumát, szerződés vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, vételára és a fizetési módját.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:
Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, a kapcsolatfelvétel dátumát és időpontját, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.) Ezek az adatok -amennyiben e-mailen keresett meg minket- az e-mail szolgáltató szerverein is keresztül haladnak. Az adatokat az Ön kérésére töröljük, ennek hiányában határozatlan ideig tároljuk.

Adatkezelés rendezvényen való részvétel esetén
Azokon a rendezvényeinken, ahol személyre szabott programok vannak, kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát, életkorát, étkezéssel kapcsolatos igényeit, étel allergiájával kapcsolatos információkat. Tároljuk a jelentkezés és befizetés idejét, az ön által igényelt programokat, a programokon való részvétel időtartamát. Ezek az adatok azért szükségesek, hogy a köztünk létrejövő szerződést teljesíteni tudjuk. Az adatokat kérésre töröljük, ennek hiányában, határozatlan ideig tároljuk.

Adatkezelés a rendezvényeken készülő fényképek esetén
Rendezvényeinken a nyilvánosság tájékoztatása érdekében, fényképeket készítünk. Ez az egyesület jogos érdeke. A fényképeket honlapunkon és közösségi oldalainkon nyilvánosságra hozzuk. Amennyiben ezt Ön nem szeretné, kérjük jelezze felénk és a fényképeket eltávolítjuk. A fényképeket, ha más kérés nem érkezik, selejtezés nélkül megőrizzük.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük. A szervernaplókat a tárhelyszolgáltató tárolja.

GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben kérjük panaszával az alábbi elérhetőségen forduljon hozzánk: fagyottvilag@gmail.com

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu